ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI HƯNG

LỊCH CÔNG TÁC

 
Tháng 5 Năm 2019

24

21
Thời gian
Nội dung
Địa điểm

21

2014

thu hai 2/6 hop can bo mo rong Hội trường số 1
 
Hoạt động lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã
Phong trào thanh niên tình nguyện làm nhà cho gia đình chính sách
NGHI HƯNG TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 60 NĂM (1954 - 2014)
Đập Ồ Ồ Nghi Hưng
Xã Nghi Hưng - huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
Cơ cấu tổ chức xã Nghi Hưng
Hành trình của GS. Bùi Văn Nguyên với tạp chí Văn học